PRIVACY VERKLARING

Gewijzigd op
14.8.2022

DOCK Fun & Event Center is een handelsnaam van Street Jump Vlissingen B.V., gevestigd op de Gildeweg 10, Vlissingen, KvK 72379669.

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is DOCK Fun & Event Center niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Niets uit deze website mag worden gekopieerd dan wel opgeslagen worden in een gegevensbestand, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of enige andere wijze. Voor een legale afhandeling hiervan is schriftelijke toestemming vooraf benodigd van DOCK Fun & Event Center.

<h6>10. Verwerking van persoonsgegevens</h6>

10.1 DOCK Fun & Event Center streeft er naar dat persoonlijke gegevens van consumenten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd worden. DOCK Fun & Event Center houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen.

10.2 DOCK Fun & Event Center legt in het kader van haar dienstverlening gegevens vast. Het gaat hierbij om gegevens zoals contactgegevens, transactiegegevens, socio-demografische kenmerken, functiegegevens en/of opgegeven interesses. DOCK Fun & Event Center gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om consumenten van (nieuwe) producten en diensten van DOCK Fun & Event Center op de hoogte te houden. Uw gegevens kunnen ook aan zorgvuldig geselecteerde derden ter beschikking worden gesteld voor het verstrekken van informatie of aanbiedingen.

10.3 Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld tijdens het registratieproces van een reservering, dan kan dit adres gebruikt worden om u als consument te informeren over, voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van DOCK Fun & Event Center of zorgvuldig geselecteerde derden.

10.4 Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per e-mail) kunt u zich te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in de e-mail. Indien dit niet mogelijk is, kunt u een e-mail sturen naar <span class="text-effects_hover-underline">info@dockfec.nl</span>.

10.5 Consumenten zijn te allen tijde gerechtigd inzage te verkrijgen in haar persoonsgegevens en deze gegevens desgewenst door DOCK Fun & Event Center aan te passen bij onjuistheden. DOCK Fun & Event Center zal naar aanleiding van een verzoek de betreffende gegevens uit de database verwijderen of aanpassen, mits u heeft voldaan aan uw (financiële)verplichtingen.

10.6 Indien er voor de boekingsprocedure door DOCK Fun & Event Center inloggegevens zijn verstrekt, draagt u zelf zorg voor deze gegevens. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en mogen onder geen beding worden overgedragen. U bent zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het onzorgvuldig omgaan met deze gegevens.

10.7 Het kan zijn dat u op de websites van DOCK Fun & Event Center hyperlinks naar andere websites van derden aantreft. DOCK Fun & Event Center is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze andere websites omgegaan met de privacy van consumenten, de inhoud, noch voor het gebruik van cookies door deze derden.

<h6>11. Klikgedrag en IP-adres</h6>

11.1 Op de websites van DOCK Fun & Event Center worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze de consumenten identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan DOCK Fun & Event Center haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen maakt DOCK Fun & Event Center ook gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages.

<h6>12. Gebruik van Cookies door DOCK Fun & Event Center</h6>

12.1 Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Google Chrome) om deze cookies op uw computer op te slaan. DOCK Fun & Event Center maakt gebruik van cookies om informatie te verzamelen over haar consumenten, voor doeleinden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service-informatie rond haar producten en gerichte marketingactiviteiten rond de producten van DOCK Fun & Event Center en eventueel door haar zorgvuldig geselecteerde derden. Websites van DOCK Fun & Event Center die advertenties bevatten maken tevens gebruik van cookies. Deze houden bij welke advertenties al aan u vertoond zijn. Deze cookies worden niet door DOCK Fun & Event Center zelf geplaatst maar door het bedrijf dat de advertenties verzorgt.

12.2 U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser (bijvoorbeeld Google Chrome of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser). Als u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn.